Stel je vraag!

 

Opleveringsrapport

Opleveringsrapport (voor installaties van maximaal 3 keer 25 Ampère)

Photovoltaïsche-installaties (pv)

 

Dit formulier is bedoeld als leidraad bij het opleveren en de controle van een pv-installatie. Aan de hand van de controle-items kan je de kwaliteit van een pv-systeem beoordelen. Deze items richten zich op de visuele inspectie, metingen en beproevingen van de elektrische installatie en de bouwkundige aspecten. Op het formulier kan je per item een oordeel geven en melding maken van een eventueel gebrek.